Да помогнем на Емел за пълноценен живот Let's help Emel to live a full life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
72 Дарители
5975.81 EUR дарени от 10226 EUR
Организатор
Теодора Христова
Бенефициент
Емел Благовестова Коларова
Крайна дата
Край след 29 дни
Налична сума
4442.48 EUR
Теодора Христова организира кампания за Емел Благовестова Коларова
Край след 29 дни
Налична сума
4442.48 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юни 2024
Емел напредва усилено с всеки изминал ден, благодарение на Вашата помощ и подкрепа! Физиотерапията вече се провежда само с къса ортеза, защото коляното е все по стабилно ,дори сама прави опити да го сгъва ,и контролира ! Работата с логопед и ерготерапевт продължава,очите вече започват да фокусират правилно върху предмети . Благодарим на всички Вас! Emel is progressing hard every day, thanks to your help and support! The work with speech therapist and occupational therapist continues , the eyes are now starting to focus properly on objects . Thank you all !
Документи Общо: 1 документа
550 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.