Дарители по кампания - Да помогнем на Фани да проходи


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

117.7 лв. преди 1 ден
196.42 лв. преди 1 ден
95.34 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 1 седмица
28.98 лв. преди 2 седмици
22.33 лв. преди 2 седмици
96.62 лв. преди 2 седмици
8.91 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
105.88 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
9.24 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
97.98 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
48.84 лв. преди 3 седмици
196.2 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
19.25 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
38.87 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
4.41 лв. преди 3 седмици
9.31 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
193.25 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.25 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
24.12 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
196.5 лв. преди 3 седмици
3.44 лв. преди 3 седмици
29 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
98.18 лв. преди 3 седмици
48.41 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
97.7 лв. преди 3 седмици
48.52 лв. преди 3 седмици
216.2 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
28.75 лв. преди 3 седмици
Shape