Дарители по кампания - Да помогнем на Георги! Бъдете съпричастни!


48.8 лв. преди 23 часа
19.18 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 2 дни
543.57 лв. преди 3 дни
147.4 лв. преди 3 дни
492.5 лв. преди 3 дни
38.94 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 5 дни
57 лв. преди 6 дни
291.76 лв. преди 6 дни
48.69 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
2451.03 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
88.11 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
40.91 лв. преди 1 седмица
38.86 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
13.3 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
97.89 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
196.7 лв. преди 2 седмици
18.48 лв. преди 2 седмици
14.07 лв. преди 2 седмици
46.79 лв. преди 2 седмици
393.9 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
18.89 лв. преди 2 седмици
28.63 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
38.91 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
147.08 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.77 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 2 седмици
33.56 лв. преди 2 седмици
8.36 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
147.4 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
98.03 лв. преди 2 седмици
48.62 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
14.26 лв. преди 2 седмици
201.63 лв. преди 2 седмици
14.23 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
1805 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
58.66 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
58.59 лв. преди 2 седмици
23.4 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
45.74 лв. преди 2 седмици
196.7 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
196.28 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
196.63 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
8.36 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
29.02 лв. преди 2 седмици
196.28 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
9.08 лв. преди 2 седмици
196.7 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
88.24 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
19.19 лв. преди 2 седмици
29.02 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
117.82 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
4.13 лв. преди 2 седмици
29.02 лв. преди 2 седмици
491.45 лв. преди 2 седмици
105.99 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
38.83 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.25 лв. преди 2 седмици
191.33 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
196.28 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
295.3 лв. преди 2 седмици
38.94 лв. преди 2 седмици
48.66 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
38.94 лв. преди 2 седмици
147.4 лв. преди 2 седмици
68.52 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
4.36 лв. преди 2 седмици
196.7 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
295.3 лв. преди 2 седмици
206.56 лв. преди 2 седмици
28.97 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
7.39 лв. преди 2 седмици
3.44 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
42.79 лв. преди 2 седмици
196.7 лв. преди 2 седмици
9.32 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
98.03 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19.19 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
22.13 лв. преди 2 седмици
97.96 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
18.82 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
29.02 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
11.31 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
19.19 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
78.38 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
48.79 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
38.86 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
48.1 лв. преди 2 седмици
38.94 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
24.1 лв. преди 2 седмици
78.38 лв. преди 2 седмици
80.18 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
492.5 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
88.05 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
34.01 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
344.35 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
Shape