Дарители по кампания - Да помогнем на Георги Ригов


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 1 седмица
491.7 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 2 седмици
196.5 лв. преди 2 седмици
18.82 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
38.87 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 4 седмици
144.95 лв. преди 1 месец
33.97 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
100.95 лв. преди 1 месец
2537.76 лв. преди 1 месец
48.41 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.05 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
147.25 лв. преди 1 месец
4751.14 лв. преди 1 месец
18.78 лв. преди 1 месец
491.62 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
186.65 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
2954.5 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
9.22 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
5.4 лв. преди 2 месеца
17.19 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
13.29 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
96.25 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
47.55 лв. преди 2 месеца
989.42 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.12 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
44.71 лв. преди 2 месеца
245.75 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
373.5 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
290.87 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
47.87 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
48.72 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
97.98 лв. преди 2 месеца
9.3 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
18.9 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
28 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
4.4 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
196.2 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
196.05 лв. преди 2 месеца
Shape