Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 3540.88 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Благодарим от сърце и душа на всички, които дариха от средствата си, за да помогнат на Георги! На 18 октомври 2023 година заминаваме за Турция за първата процедура, която ще бъде извършена на 19 октомври 2023 година. Прилагаме проформата от външната аптека, от която ще се закупят хапчетата за целенасочената терапия. Преводите ще се извършат през следващата седмица, а платежните нареждания ще бъдат публикувани в платформата. Проформата на фактурата от аптеката за целенасочената терапия е на стойност 1806.57 евро (разликата от първоначалната оферта се дължи на промяна в дозата на целенасочената терапия - започваме с едно хапче на ден вместо с две), по преценка на болницата и лекаря. Ще ви държим информирани за терапията! Безкрайно благодарим!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели