Да помогнем на Георги Ригов Let's help on Georgi Rigov

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
322 Дарители
17153.11 EUR дарени от 30678 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Никола Ригов
Бенефициент
Георги Николов Ригов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Никола Ригов организира кампания за Георги Николов Ригов
Приключила
Налична сума
0 EUR

Втора вливка в Истанбул 17.11.23г Second inflow to Istanbul 17.11.23

21-ви ноември 2023

Скъпи приятели,

На 17.11.2023 г. се върнахме от Турция, където беше направена втората вливка, и получихме втората доза от таргетното лечение. Георги понася трудно процедурата, която го изтощава доста, особено след наскоро претърпяната вирусна инфекция. Но не губим надежда и се молим за скорошно подобрение.

Следващата процедура ще се извърши на 07.12.2023 г., а на 27.12.2023 г. предстои ПЕТ скенера, който ще покаже резултатите от лечението. Благодарим на всички за огромната подкрепа! Ще ви държим в течение.

Бъдете живи и здрави!

Dear friends,

On 11/17/2023, we returned from Turkey where the second infusion was done, and we received the second dose of the targeted treatment. George is having a hard time tolerating the procedure, which is wearing him down quite a bit, especially after the viral infection he recently suffered. But we are not losing hope and are praying for a speedy improvement.

The next procedure will take place on 07.12.2023 and the PET scan is due on 27.12.2023 which will show the results of the treatment. Thank you all for your overwhelming support! We will keep you posted.

Stay alive and well!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.