Дарители по кампания - Да помогнем на Георги в борбата с рака


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98.3 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 4 дни
196.5 лв. преди 4 дни
20.18 лв. преди 5 дни
18.4 лв. преди 5 дни
19.2 лв. преди 5 дни
14.25 лв. преди 5 дни
48.64 лв. преди 6 дни
98.12 лв. преди 6 дни
196.2 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
28.63 лв. преди 1 седмица
28.98 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
97.13 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
13.98 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
245.56 лв. преди 1 седмица
29 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.21 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
97.77 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
38.81 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
96.8 лв. преди 1 седмица
48.9 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
18.85 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 2 седмици
235.72 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
24.11 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
9.21 лв. преди 3 седмици
19.1 лв. преди 3 седмици
58.46 лв. преди 3 седмици
147.25 лв. преди 3 седмици
48.64 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
1.29 лв. преди 3 седмици
48.87 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
9.08 лв. преди 4 седмици
48.64 лв. преди 4 седмици
48.67 лв. преди 4 седмици
392.6 лв. преди 4 седмици
492 лв. преди 4 седмици
48.75 лв. преди 4 седмици
98.12 лв. преди 4 седмици
78.24 лв. преди 4 седмици
14.26 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
23.27 лв. преди 1 месец
37.86 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
58.6 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
27.93 лв. преди 1 месец
98.12 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
38.81 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
98.3 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
492 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
18.85 лв. преди 2 месеца
94.09 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
28.52 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
13.33 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
37.41 лв. преди 2 месеца
46.93 лв. преди 2 месеца
18.27 лв. преди 2 месеца
94.51 лв. преди 2 месеца
28 лв. преди 2 месеца
95.76 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
28.46 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
Shape