Всички новини за кампания Да помогнем на Георги в борбата с рака

9-ти юли 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, благодетели на Георги! Налага се да се преборим с поредното предизвикателство пред Георги - тежка гъбична инфекция на кръвта. Освен основните постоянни разходи е необходимо осигурява не съответния препарат за срок от поне два месеца. Надявам се на Вашата съпричастност! Бъдете здрави! Hello, George's well-wishers! We have to fight another challenge for George - a severe fungal blood infection. Apart from the main permanent expenses it is necessary to provide no appropriate preparation for a period of at least two months.

3000 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
15-ти юни 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Approved repayment

Мили Хора! Благодаря Ви от сърце, че ни помагате и че ни давате надежда! Георги е с инфекция, но слава Богу тя отшумява и сме оптимистчно настроени, че лечението ще е успешно и ще продължи. Бъдете благословени! Dear People! Thank you from the bottom of our hearts for helping us and for giving us hope!

20000 EUR Плащане по фактура
30.23 EUR Транзакционна такса
12-ти юни 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Спешна нужда от средства Urgent need for funds

Спешно! Скъпи приятели и дарители! Мили сърцати хора! Георги минава през поредното изпитание. От няколко дни се бори с инфекция и въпреки комбинацията от три антибиотика, той е изтощен и поддържа висока температура. В началото на седмицата получих нов ултиматум от болницата Анадолу клиника, че до 14... Urgent! Dear friends and donors! Dear kind-hearted people! George is going through another ordeal. He has been fighting an infection for a few days and despite the combination of three antibiotics, he is exhausted and maintaining a high fever. At the beginning of the week I received a new ultimatum...

17-ти май 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте, приятели и дарители! Новините около нас не са добри. Макар Георги да е стабилизиран след тежката инфекция, е взето решение да се атакува тумора с лъчетерапия, която да подобри състоянието му. Ако се наложи ще започне и химиотерапия, но това ще се реши след днешния ЯМР. Болницата ни прит... Hello, friends and donors! The news around us is not good. Although George has been stabilized after the severe infection, a decision has been made to attack the tumor with radiation to improve his condition. If necessary chemotherapy will also be started, but this will be decided after today's MRI....

6605.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
9-ти май 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Спешна нужда от средства!!! Urgent need of funds!!!

Спешно!!!!!! Мили приятели, току-що получих обаждане от болница Анадолу, където е Георги. Поставен ми е ултиматум. Ръководството иска разговор с мен, за изписването на Гошо, заради неплатени задължения. В момента цената на живота на Георги е 50 000 евро. 39 000 евро дължа на болницата за изминал пе... Urgent!!!!!! Dear friends, I just got a call from Anadolu Hospital where George is. I have been given an ultimatum. The management wants to talk to me about discharging Gosho because of unpaid debts. At the moment the cost of Georgi's life is 50 000 euros. 39 000 euros I owe the hospital for the pa...

30-ти април 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Приятели и дарители, трудно е да опиша през какво минава Гошо. Общото му състояние не е много добро, Трудно е да се провежда рехабилитация, защото е много изтощен. Няколко месеца се бори почти постоянно с инфекции на кръвта, вследствие на снижения имунитет и многото антибиотици, които се налага да... Friends and donors, it is hard to describe what Gosho is going through. His general condition is not very good, It is difficult to conduct rehabilitation because he is very exhausted. For several months he has been fighting almost constantly with blood infections, due to his lowered immunity and the...

10584 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
19-ти април 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте, Благодетели на Георги! Вече повече от 20 дни Гошо се бори с инфекция и поддържа почти постоянно висока температура, която го изтощава и временно рехабилитацията е почти спряна. Той няма сили да стане от леглото. Въпреки това вливанията на алтузан продължават, защото както знаете ракът е... Hello, George's Benefactors! For more than 20 days now Gosho has been fighting an infection and maintaining an almost constant high fever, which is exhausting him and temporarily the rehabilitation is almost stopped. He has no strength to get out of bed. However, the altuzan infusions continue becau...

4410 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
28-ми март 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Благодетели! Състоянието на Гошо е критично. След двуседмична терапия с два вида антибиотика заради откритата бактериална инфекция и след възстановяване на рехабилитацията, днес Гошо отново вдигна темоература. Притеснени сме, защото сутринта му наоравиха вливка на противораковото лекарст... Hello, Benefactors! Gosho's condition is critical. After a two-week treatment with two types of antibiotics due to the bacterial infection found and after rehab, Gosho picked up the temperature again today. We are worried because he had an infusion of the anti-cancer drug this morning and his immuni...

3332 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
5-ти март 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Approved repayment

Мили хора, благодетели, почти две години продължава борбата за живота на Георги в турската болница Анадолу Джон Хопкинс с единственото лечение, което дава положителен резултат и надежда за изцеление. Аз знам, че не бива да губя вяра и търпение, но много трудно успяваме да събираме средства за фина... Dear people, benefactors, for almost two years the fight for George's life has been going on in the Anadolu John Hopkins Hospital in Turkey with the only treatment giving a positive result and hope for healing. I know that I should not lose faith and patience, but we are finding it very difficult to...

11760 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
4-ти март 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Спешно събираме средства за лечението на Георги We are urgently raising funds for Georgi's treatment

Мили хора, благодетели, приятели, СПЕШНО трябва да осигурим 100 000 евро, с които да погасим задълженията към болница Анадолу и да внесем аванс за лечението и рехабилитацията му през следващите няколко месеца. В противен случай клиниката ще изпише Георги и единственото успешно лечение, което му се... Dear people, benefactors, friends, URGENTLY we need to provide 100 000 euros to pay off the debts to Anadolu Hospital and to make an advance payment for his treatment and rehabilitation in the next few months. Otherwise, the clinic will discharge Georgi and the only successful treatment he is recei...

15-ти февруари 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Approved repayment

Мили приятели, спешно се нуждаем от средства за да продължи лечението на Георги. Към днес задължението ни към Анадолу Джон Хопкинс клиника възлиза на 850 000 турски лири или приблизително 26 000 евро. Ръководството на болницата изисква незабавно погасяване или ще предприеме изписване на Георги.... Dear friends, we urgently need funds to continue Georgi's treatment. As of today our debt to Anadolu Johns Hopkins Clinic amounts to 850 000 Turkish Liras or approximately 26 000 Euros. The management of the hospital demands immediate repayment or they will undertake the discharge of George. This...

2058 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
23-ти януари 2024
Корнелия Романова-Колеолова е организатор за бенефициент Георги Иванов Колеолов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, мили хора! Благодаря Ви, че продължавате да ни подкрепяте. Искам само да Ви кажа, че помощта Ви не е напразна и че подобрението при Георги, макар и бавно, е факт. Той де изправя вече по - лесно, сетивността на долните и горните крайници се подобрява. ПО - стабилен е при вървене. Говорът... Hello, dear people, thank you for continuing to support us. I would just like to tell you that your help is not in vain and that George's improvement, although slow, is a fact. He is standing more easily, his sensitivity of his upper and lower limbs is improving. He is more stable when walking. His...

29400 BGN Плащане по фактура
49.34 BGN Транзакционна такса