Да помогнем на Георги в борбата с рака Let's help George fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1756 Дарители
81003.86 EUR дарени от 204517 EUR
Бенефициент
Георги Иванов Колеолов
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR
Корнелия Романова-Колеолова организира кампания за Георги Иванов Колеолов
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

26-ти септември 2023
Здравейте, приятели и благодетели! Моля Ви, помагайте! "Помолиха" ме да се издължим в клиниката. Имаме натрупано задължение в размер на 11 860 евро. Обясниха ми, че ако не последва плащане, ще трябва да прекрати лечението на Георги и да го изпишат. Спрем ли лечението, единственото, което ни даваше надежда досега, не знам, какво ще правя. Искам Гошо да се прибере, искам да си е с нас, но състоянието му не позволява товав момента, а българските лечебни заведения, уви, няма какво да ни предложат. Не мога да измисля, как да се справя с тази ситуация. Гошо е моят герой. Той влага много старание и полага неимоверни усилия всеки ден с надеждата и мисълта да сме заедно отново и да се върне при мен, Ивка и Мими. Не смея да му кажа, че имаме финансово затруднение. Всеки път, когато разбере изпада в депресия и спира да съдейства на рехабилитаторите. Тъкмо е излязъл от дупка и се притеснявам, че желанието му за борба ще се попари отново. :( Моля Ви, помогнете ми с според възможностите си. Благодаря Ви, че четете моите постове, макар да Ви носят тревога. Благодаря Ви, че ги споделяте и че взимате каузата ни присърце. Бъдете здрави! Hello, friends and well-wishers, please help! We have an accumulated debt of 11 860 euros. They explained to me that if payment does not follow, they will have to stop George's treatment and discharge him. If we stop the treatment, the only thing that has given us hope so far, I don't know what I will do. I want Gosho to come home, I want him to be with us, but his condition does not allow that at the moment, and the Bulgarian hospitals, alas, have nothing to offer us. I can't think how to deal with this situation. Gosho is my hero. He puts in a lot of effort and makes a tremendous effort every day with the hope and thought that we will be together again and that he will come back to me, Ivka and Mimi. I dare not tell him that we are in financial difficulty. Every time he finds out he falls into a depression and stops cooperating with the rehabbers. He has just come out of a hole and I worry that his desire to fight will get scalded again. :( Please help me to the best of your ability. Thank you for reading my posts even though they bring you anxiety. Thank you for sharing them and for taking our cause to heart. Be well!
Документи Общо: 1 документа
2940 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.