Да помогнем на Георги в борбата с рака Let's help George fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1762 Дарители
81174.63 EUR дарени от 204517 EUR
Бенефициент
Георги Иванов Колеолов
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
875.19 EUR
Корнелия Романова-Колеолова организира кампания за Георги Иванов Колеолов
Край след 41 дни
Налична сума
875.19 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

11-ти януари 2024
Здравейте, сърцати хора! Започваме новата година с надежда но и с притеснение. Георги се чувства добре и резултатите от ЯМР показват, че ракът не прогресира и е овладян. Нашият герой изкара Ковид и успешно се пребори и с него. Но финансово сме много зле. Имаме задължения за ноември в размер на около 4 000 евро и почти 20 000 евро за декември. За този месец имаме вече издадена и нова проформа, по която да внасяме. Имаме нужда от Вашата помощ, защото иначе всичко постигнато до момента просто ще се обезсмисли, ако поради неплащане на задълженията ни се наложи Георги да прекрати лечението и рехабилитацията и да се върне в България. Това е равносилно на смъртна присъда. Моля Ви от сърце да ни подкрепяте финансово и да се молите за него и за нашето семейство! Hello, warm-hearted people! We start the new year with hope but also with worry. George is feeling well and the MRI results show that the cancer has not progressed and is under control. Our hero got Kovid out and successfully fought it too. But financially we are very bad. We have debts for November of about 4,000 euros and almost 20,000 euros for December. For this month we have already issued a new proforma to pay in. We need your help because otherwise everything we have achieved so far will simply come to naught if due to non-payment of our debts George has to stop treatment and rehabilitation and return to Bulgaria. This is tantamount to a death sentence. I ask you from the bottom of my heart to support us financially and pray for him and our family!
Документи Общо: 1 документа
1960 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.