Да помогнем на Георги в борбата с рака Let's help George fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1764 Дарители
81249.11 EUR дарени от 204517 EUR
Бенефициент
Георги Иванов Колеолов
Крайна дата
Край след 37 дни
Налична сума
949.67 EUR
Корнелия Романова-Колеолова организира кампания за Георги Иванов Колеолов
Край след 37 дни
Налична сума
949.67 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

9-ти юли 2024
Здравейте, благодетели на Георги! Налага се да се преборим с поредното предизвикателство пред Георги - тежка гъбична инфекция на кръвта. Освен основните постоянни разходи е необходимо осигурява не съответния препарат за срок от поне два месеца. Надявам се на Вашата съпричастност! Бъдете здрави! Hello, George's well-wishers! We have to fight another challenge for George - a severe fungal blood infection. Apart from the main permanent expenses it is necessary to provide no appropriate preparation for a period of at least two months.
Документи Общо: 1 документа
3000 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.