Да помогнем на Георги в борбата с рака Let's help George fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1756 Дарители
81003.86 EUR дарени от 204517 EUR
Бенефициент
Георги Иванов Колеолов
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR
Корнелия Романова-Колеолова организира кампания за Георги Иванов Колеолов
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

25-ти януари 2023
Здравейте! Дойде новата фактура за погасяване. Тази седмица предстои смяна на стомашната сонда на Георги. Ще ни струва близо 4000 допълнително към постоянните разходи за лечението и престоя в болницата. Днес направиха вливка на Алтузан. Георги се чувства уморен както винаги след вливка, но въпреки това утре продължава с ежедневната рехабилитация. Благодаря Ви за това , което правите за нас! Hello! The new repayment invoice has arrived. George's gastric tube is due for replacement this week. It will cost us close to 4000 extra on top of the ongoing costs of treatment and hospital stay. Today they did an infusion of Altusan. George is feeling tired as always after the infusion, but still continues with daily rehab tomorrow. Thank you for what you do for us!
Документи Общо: 1 документа
2352 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.