Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 2000 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, Благодетели! Радвам се, че нашите общи усилия дават така желания успех. Георги се чувства по-добре. Лекарите в Турция дават положителна оценка на лечението. Продължават вливането на Алтузан и се включва нова рехабилитация за подобряване на дишането, говора и гълтателния рефлекс. Целта е Георги да може да приема храна отново през устата и евентуално да отпадне нуждата от трахиостомата. Заради нея и залежаването са твърде чести респираторните инфекции, с които Георги трябва да се бори. Благодаря Ви за силата, която ни давате! Бъдете здрави!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели