Да помогнем на Георги в борбата с рака Let's help George fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1756 Дарители
81003.86 EUR дарени от 204517 EUR
Бенефициент
Георги Иванов Колеолов
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR
Корнелия Романова-Колеолова организира кампания за Георги Иванов Колеолов
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

6-ти юни 2023
Битката за живота на Георги продължава. Моля Ви, не спирайте да помагате! Нямаме друга надежда. Лечението е ефективно и ракът е овладян, но допълнителните грижийибреханикитацията са изключително скъпи. Предстои смяна на централен източник, върви антибиотично лечение. Вече сме задлъжнели сериозно към Анадолу кликик и не знам, докога ще можем да продължим. :( Моля, не ни изоставяйте! The battle for Georgi's life continues. Please don't stop helping! The treatment is effective and the cancer is under control, but the additional care and treatment is extremely expensive. We are about to change the central source, and antibiotic treatment is going on. We are already seriously in debt to Anadolu clique and I don't know how long we will be able to continue. :( Please don't abandon us!
Документи Общо: 1 документа
2698.92 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.