Да помогнем на Георги в борбата с рака Let's help George fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1756 Дарители
81003.86 EUR дарени от 204517 EUR
Бенефициент
Георги Иванов Колеолов
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR
Корнелия Романова-Колеолова организира кампания за Георги Иванов Колеолов
Край след 70 дни
Налична сума
3724.42 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юли 2023
Здравейте, дарители! В момента състоянието на Георги е стабилно и лечението върви добре. Съпътстващата рехабилитация помага много и това, от което имаме нужда, е сигурност, че ще можем да продължим лечението. За следващия етап на терапията (около 3 месеца) ще са ни необходими близо 90 000 лв. Предстои смяна на стомашната сонда и ново вливане на Алтузан. Средствата, необходими за тях с повече от спешни. Надяваме се, че ще продължите да ни помагате, защото животът на Георги е немислим без вашата подкрепа. Благодаря ВИ! Hello, donors! Currently Georgi's condition is stable and the treatment is going well. The accompanying rehabilitation is helping a lot and what we need is certainty that we will be able to continue the treatment. For the next stage of therapy (about 3 months) we will need nearly 90 000 BGN. The gastric tube is to be replaced and a new infusion of Altuzan is to be given. The funds needed for these are more than urgent. We hope that you will continue to help us because George's life is unthinkable without your support. Thank YOU!
Документи Общо: 1 документа
4900 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.