Да помогнем на Георги в борбата с рака Let's help George fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1762 Дарители
81174.63 EUR дарени от 204517 EUR
Бенефициент
Георги Иванов Колеолов
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
875.19 EUR
Корнелия Романова-Колеолова организира кампания за Георги Иванов Колеолов
Край след 40 дни
Налична сума
875.19 EUR

Спешно събираме средства за лечението на Георги We are urgently raising funds for Georgi's treatment

4-ти март 2024

Мили хора, благодетели, приятели,

СПЕШНО трябва да осигурим 100 000 евро, с които да погасим задълженията към болница Анадолу и да внесем аванс за лечението и рехабилитацията му през следващите няколко месеца. В противен случай клиниката ще изпише Георги и единственото успешно лечение, което му се прилага ще бъде преустановено.

Знаете, какво чудо успяваме да сътворим през последните 24 месеца с Вас, заедно, рамо до рамо. Опровергаваме зловещите и мрачни прогнози на българските лекари и напредваме стъпка по стъпка в лечението на Георги. 24 месеца се борим за живота на Георги и за бъдещето на семейството ни, и съм отчаяна, защото прибирането на Георги в България е равносилно на край на борбата му за живот.

Не знам, как да обясня на децата, че заради липса на пари ще останат без надеждата да си върнем тати. Не знам, как да го погледна в очите и да му кажа, че няма как да сбъдне мечтата си, да се върне у дома, преборил страшаната диагноза.

Той се бори толкова мъжки, толкова се старае, да не покаже болката при вливките, да се усмихне на момичетата ни, когато ги вижда, да направи още една крачка с рехабилитаторката. Защото вярва, че всичко това го приближава към победата над болестта и към сбъдване на мечтата да е у дома с нас и да гушне децата ни.

Знам, че времето е против нас, но се вкопчвам в надеждата, че ще се отзовете и този път.

Моля Ви, мили хора, помогнете ни, иначе ще загубим Георги!

Dear people, benefactors, friends,

URGENTLY we need to provide 100 000 euros to pay off the debts to Anadolu Hospital and to make an advance payment for his treatment and rehabilitation in the next few months. Otherwise, the clinic will discharge Georgi and the only successful treatment he is receiving will be discontinued.

You know what a miracle we have been able to create over the last 24 months with you, together, side by side. We have been disproving the dire and gloomy predictions of the Bulgarian doctors and making step by step progress in George's treatment. For 24 months we have been fighting for George's life and for the future of our family, and I am desperate because bringing George home to Bulgaria is tantamount to ending his fight for life.

I don't know how to explain to the children that for lack of money they will be left without the hope of getting their daddy back. I don't know how to look him in the eye and tell him that there is no way he can fulfill his dream of returning home after overcoming his dreaded diagnosis.

He fights so manfully, tries so hard not to show the pain of the infusions, to smile at our girls when he sees them, to take one more step with the rehab. Because he believes that all of this is bringing him closer to defeating the disease and fulfilling his dream of being home with us and hugging our children.

I know time is against us, but I cling to the hope that you will respond this time.

Please, dear people, help us or we will lose Georgie!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.