Дарители по кампания - Да помогнем на Христина


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.33 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
24.07 лв. преди 6 месеца
14.27 лв. преди 6 месеца
292.09 лв. преди 6 месеца
78.3 лв. преди 6 месеца
96.8 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
196.5 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.32 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
196.42 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.84 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
50.72 лв. преди 6 месеца
Shape