Дарители по кампания - Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

50.72 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 3 месеца
19.26 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
29.14 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
8.91 лв. преди 5 месеца
19.26 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
38.94 лв. преди 1 година
6906.37 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
18.62 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
18.62 лв. преди 1 година
46.93 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
38.91 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
67.79 лв. преди 1 година
43.87 лв. преди 1 година
29.06 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
117.82 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
21.19 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
43.87 лв. преди 1 година
35.5 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
38.8 лв. преди 1 година
48.12 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.03 лв. преди 1 година
38.91 лв. преди 1 година
294.67 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
38.94 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
28.55 лв. преди 1 година
38.94 лв. преди 1 година
9.08 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
97.4 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
24.1 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
48.21 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
58.53 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
11.33 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
10.35 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
6.39 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
9.08 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
8.88 лв. преди 1 година
57.81 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
6.96 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
23.78 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
68.37 лв. преди 1 година
37.48 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
9.06 лв. преди 1 година
37.46 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
88.05 лв. преди 1 година
4.1 лв. преди 1 година
94.51 лв. преди 1 година
14.07 лв. преди 1 година
12.32 лв. преди 1 година
18.62 лв. преди 1 година
14.26 лв. преди 1 година
18.51 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
18.62 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
26.1 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
24.11 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
96.6 лв. преди 1 година
18.62 лв. преди 1 година
Shape