Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 436 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 436 дни
Налична сума
263.61 EUR

ПОСЛЕДЕН КУРС РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА 2023г. LAST COURSE REHABILITATION FOR 2023.

26-ти декември 2023

 Здравейте ДОБРИ ХОРА,

Приключва 2023г., товае са резултатите от последният курс рехабилитация  и физиотерапия в болница АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица.

От проведените тестове се вижда, че апаратът/роботът ЛОКОМАТ ПРО вече оказва много по-малко помещ по време на процедурите с него.

Hello GOOD PEOPLE,

It's the end of 2023, these are the results of the last course of rehabilitation and physiotherapy in AVIS MEDICA Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa.

From the tests carried out, it can be seen that the device/robot LOKOMAT PRO already exerts much less interference during the procedures with it.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.