Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 432 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 432 дни
Налична сума
263.61 EUR

Първа фактура за нужната рехабилитация 24.08.23г First invoice for the necessary rehabilitation 24.08.23

24-ти август 2023

Приключван поредният престой в болница за рехабилитация АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица. Вече ми е определена базовата терапия и колко ще струва за един престой от 12 дни, това ще трябва да го повторя още 11 пъти в рамките на една година. 

Completed another stay in AVIS MEDICA Rehabilitation Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa. I have already been given a baseline therapy and how much it will cost for a 12 day stay, I will have to repeat this 11 more times within a year.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.