Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 432 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 432 дни
Налична сума
263.61 EUR

Рестартиране на кампанията с цел събиране на средства за рехабилитация и физиотерапия 03.09.23г Restarting the campaign to raise funds for rehabilitation and physiotherapy 03.09.23g

3-ти септември 2023

.През април месец 2023г. преминах през лечението АHSCT в болница ПИРОГОВ Москва, Русия - "рестартиране" на имунната система посредством агресивна химиотерапия и трансплантация на собствени стволови клетки.Целта на това лечение е да спре заболяването и влошаването/инвалидизацията от МС.Сега имам нужда от постоянна и продължителна във времето скъпо струваща роботизирана рехабилитация физотерапия с LOCOMAT PRO, която ще провеждам в болница за рехабилитация АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица. Благодаря на всички предварително!

In April 2023, I underwent the ANSST treatment at the Pirogov Hospital in Moscow, Russia - "rebooting" the immune system through aggressive chemotherapy and transplantation of my own stem cells.The purpose of this treatment is to stop the disease and the deterioration/disability from MS.Now I need permanent and time-consuming expensive robotic physis therapy rehabilitation with LOCOMAT PRO, which I will conduct at AVIS MEDICA Rehabilitation Hospital Pleven, affiliated with. Tuchenitsa. Thank you all in advance!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.