Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 435 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 435 дни
Налична сума
263.61 EUR

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА РЕГАБИЛИТАЦИЯ МЕСЕЦ МАЙ RESULTS OF REHABILITATION IN MAY

6-ти юни 2024

Това са резултатите от направените тестове в началото и краят на последния цикъл рехабилитация в болница Авис Медика Плевен, филиал в село Тученица. На графиките се вижда, че вече съм намалил помощта от моторите на робот ЛОКОМАТ ПРО на който провеждам основните процедури в моята рехабилитация, както и това , че роботът поддържа само 20% от моето тегло. Начало 06.2023г. - поддържано тегло 100% - помощ от моторите 100% - средно изминато разстояние около 500 метра на процедура. - скорост на движение около 1 км в час Последен курс 05.2024г. - поддържано тегло 20/25% - помощ от моторите 60% - средно изминато разстояние около 1000 м на процедура. - скорост на движение 1,9 до 2 км в час. Вече имам запазени две дати за следващите ми посещения. Първата е от 10 до 21 юни, а втората е от 5 до 16 август.

These are the results of the tests done at the beginning and the end of the last rehabilitation cycle in Avis Medica Hospital Pleven, branch in the village of Tuchenitsa. On the graphs you can see that I have already reduced the help from the motors of the robot LOCOMAT PRO on which I carry out the main procedures in my rehabilitation, and that the robot supports only 20% of my weight. Beginning 06.2023 - maintained weight 100% - motor assistance 100% - average distance traveled about 500 meters per procedure. - Movement speed about 1 km per hour Last course 05.2024 - maintained weight 20/25% - assistance from motors 60% - average distance travelled about 1000 m per procedure. - Movement speed 1,9 to 2 km per hour. I have already booked two dates for my next visits. The first is from June 10 to 21 and the second is from August 5 to 16.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.