Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 435 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 435 дни
Налична сума
263.61 EUR

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 02.07.24 REHABILITATION RESULTS 02.07.24

2-ри юли 2024

Здравейте ДОБРИ ХОРА, Това са резултатите след последния цикъл рехабилитация и физиотерапия в болница АВИС МЕДИКА Плевен, филиал с. Тученица от 10.06.2024 до 21.06.2024 , КАКТО И РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА усилена рехабилитация. По време на последните осем процедури на ЛОКОМАТ ПРО във всяка една от тях аз успявах да я проведа с постоянно увеличаване на скоростта на движение, намаляване на помощта от двигателите на робота, намаляване на поддържаното мое тегло. При провеждането на последната процедура от самото начало се движех със скорост от 2 км/ч (най-високата до момента при мен), след първоначалното раздвижване (първите пет минути) роботът поддържаше само около 15% от моето тегло, а помощта на моторите падна до 50%. Не се предавам, няма да се откажа, следващият цикъл го започвам на 05.08.2024г. БЛАГОДАРЯ ВИ ДОБРИ ХОРА !!?

Hello GOOD PEOPLE, These are the results after the last cycle of rehabilitation and physiotherapy in AVIS MEDICA Hospital Pleven, branch with. Tuchenitsa from 10.06.2024 to 21.06.2024 , AS WELL AS THE RESULTS AFTER ONE YEAR of intensive rehabilitation. During the last eight treatments of LOCOMAT PRO in each of them I managed to conduct it with a constant increase in the speed of movement, a decrease in assistance from the motors of the robot, a decrease in my maintained weight. In the last procedure I was moving at 2 km/h from the start (the highest I have ever been), after the initial movement (first five minutes) the robot was only supporting about 15% of my weight and the assistance from the motors dropped to 50%. I am not giving up, I will not give up, next cycle I start it on 05.08.2024. THANK YOU GOOD PEOPLE !!!?

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.