Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 436 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 436 дни
Налична сума
263.61 EUR

ЗАПОЧВАМ АКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ I START ACTIVE REHABILITATION

11-ти август 2023

Сега имам нужда от постоянна и продължителна във времето СКЪПО струваща РОБОТИЗИРАНА рехабилитация с LOKOMAT PRO която ще провеждам в Болница за рехабилитация Авис медика Плевен, филиал с. Тученица .

За което се налага да стартирам наново своята кампания.

 

Now I need a permanent and long-lasting in time costly ROBOTIZED rehabilitation with LOKOMAT PRO which I will conduct in the Rehabilitation Hospital Avis medica Pleven, branch with. Tuchenitsa .

For which I have to restart my campaign.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.