Да помогнем на ИЦЕТО да върне живота/усмивката си Let's help the HEART get its life/smile back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
208 Дарители
7117.25 EUR дарени от 31395 EUR
Крайна дата
Край след 432 дни
Налична сума
263.61 EUR
Христо Петров Бушняшки е организатор на кампанията
Край след 432 дни
Налична сума
263.61 EUR

Завръщане от Москва 27.07.23г Return from Moscow 27.07.23

27-ми юли 2023

  Здравейте ДОБРИ ХОРА,

Трябва да ви съобщя, че на 08,05,2023г. се завърнах в България след едномесечен престой в Болница " ПИРОГОВ" Москва за провеждане на #aHSCT за стопиране на влошаването/прогреса от множествена склероза. Премина първият месец на стриктна изолация период в които кръвните ми показатели трябва да се възстановят до нормални стойности. 

 Всичко премина добре през времето на изолация, изследванията на кръв и урина за по-малко от 30 дни се върнаха в границите на референтните стойности или много близки до тях.

 от 20.07.2023г. започнах и активна рехабилитация /физиотерапия в  болница АВИС МЕДИКА филиал село Тученица , там ще провеждам последващото ми възстановяване с което искам да върна колкото може повече физическото ми състояние до нивата в който бях поне до преди няколко години, времето в което можех да се движа без помощни средства, да се обгрижвам сам без да е необходимо някой да ми помага. 

 Благодаря ви ДОБРИ ХОРА, че ми помогнахте да спра заболяването МС, но ще имам нужда отново от вашата помощ за тази рехабилитация, защото ще отнеме време и финансови средстваоколо 6000лв месечно в зависимост от това какви процедури ще са необходими.

Hello GOOD PEOPLE,

I have to inform you that on 08,05,2023 I returned to Bulgaria after one month stay in "Pirogov" Hospital Moscow for #aHSCT to stop the deterioration/progress of multiple sclerosis. Went through the first month of strict isolation period in which my blood counts should recover to normal values.

All went well during the isolation time, blood and urine tests in less than 30 days were back within reference values or very close to them.

From 20.07.2023 I also started active rehabilitation /physiotherapy in hospital AVIS MEDICA affiliate village Tuchenitsa , there I will conduct my subsequent recovery with which I want to return as much as possible my physical condition to the levels I was at least until a few years ago, the time in which I could move without aids, take care of myself without the need for someone to help me.

Thank you GOOD PEOPLE for helping me to stop the MS disease, but I will need your help again for this rehabilitation because it will take time and financial resources around 6000BGN per month depending on what treatments will be needed.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.