Дарители по кампания - ДА ПОМОГНЕМ НА ЙОНИ ДА ПРОХОДИ! ЗОВ ЗА ПОМОЩ!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

2.45 лв. преди 1 час
32 лв. преди 1 час
48.64 лв. преди 2 часа
98 лв. преди 2 часа
48.67 лв. преди 3 часа
19.15 лв. преди 7 часа
246.5 лв. преди 12 часа
19.18 лв. преди 12 часа
98.24 лв. преди 12 часа
29.05 лв. преди 12 часа
28.63 лв. преди 12 часа
19.18 лв. преди 12 часа
29.05 лв. преди 13 часа
19.2 лв. преди 13 часа
97.41 лв. преди 15 часа
19.18 лв. преди 15 часа
29.03 лв. преди 16 часа
28.38 лв. преди 18 часа
19.2 лв. преди 20 часа
19.2 лв. преди 22 часа
19.14 лв. преди 1 ден
29 лв. преди 1 ден
13.94 лв. преди 1 ден
23.87 лв. преди 1 ден
9.33 лв. преди 1 ден
24.12 лв. преди 1 ден
98.3 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 2 дни
12.28 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
196.5 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
295.3 лв. преди 2 дни
29.03 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
245.56 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
24.12 лв. преди 3 дни
38.9 лв. преди 3 дни
146.91 лв. преди 3 дни
48.67 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
38.97 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
2.45 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
38.31 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
97.92 лв. преди 4 дни
48.64 лв. преди 4 дни
12.28 лв. преди 4 дни
55.98 лв. преди 4 дни
47.79 лв. преди 4 дни
34.96 лв. преди 4 дни
18.21 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 4 дни
19.15 лв. преди 4 дни
9.34 лв. преди 4 дни
4.42 лв. преди 4 дни
48.9 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
38.87 лв. преди 4 дни
48.71 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 4 дни
48.71 лв. преди 4 дни
29.05 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
19.15 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
190 лв. преди 4 дни
48.64 лв. преди 4 дни
48.71 лв. преди 4 дни
9.35 лв. преди 4 дни
24.11 лв. преди 4 дни
17.76 лв. преди 4 дни
48.64 лв. преди 4 дни
982.25 лв. преди 4 дни
14.24 лв. преди 4 дни
19.18 лв. преди 4 дни
97.77 лв. преди 5 дни
48.21 лв. преди 5 дни
48.71 лв. преди 5 дни
344.25 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 5 дни
9.33 лв. преди 5 дни
9.25 лв. преди 5 дни
19.22 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 5 дни
4.41 лв. преди 5 дни
18.51 лв. преди 5 дни
967 лв. преди 5 дни
48.64 лв. преди 5 дни
18.21 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
5.41 лв. преди 5 дни
87.95 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
98 лв. преди 6 дни
152.17 лв. преди 6 дни
146.01 лв. преди 6 дни
38.82 лв. преди 6 дни
88.15 лв. преди 6 дни
24.11 лв. преди 6 дни
19.15 лв. преди 6 дни
47.51 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
29.05 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
19.18 лв. преди 6 дни
9.07 лв. преди 6 дни
48.64 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
2.45 лв. преди 6 дни
88.15 лв. преди 6 дни
49.73 лв. преди 1 седмица
Shape