Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 217.88 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Здравейте, скъпи дарители. Искам отново да благодаря на всички вас! Това ще бъде третата вливка на детето. От първите две се забелязва, намаление в хиперактивността и подобрено разбиране, което за нас е много голям успех. Надяваме се да постигнем и така мечтаните промени в говор. Успяхме да пуснем и някои изследвания на детето, а и да работим върху дефицити по някои минерали и витамини. Благодаря още веднъж за подкрепата,която ни оказвате!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели