Всички новини за кампания Да помогнем на Иван в борбата с аутизма

18-ти юли 2024
Любомира Кабашка е организатор за бенефициент Иван Николаев Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Фактура за заплащане на логопедични услуги от специалист- логопед, които Иван ползва няколко пъти седмично. An invoice for speech therapy services from a speech therapist, which Ivan uses several times a week.

485.81 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
29-ти юни 2024
Любомира Кабашка е организатор за бенефициент Иван Николаев Димитров
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания "Да помогнем на Иван в борбата с аутизма" към кампания "По-добър живот за Каролина". Прехвърлена сума: 100EUR Donation of funds from the "Let's Help Ivan Fight Autism" campaign to the Better Life for Carolina campaign. Amount transferred.

15-ти април 2024
Любомира Кабашка е организатор за бенефициент Иван Николаев Димитров
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Сумата е за заплащане на легопед, психолог и ерготерапия, които са неотлъчна част от ежедневието на Иван . The amount is to pay for a therapist, psychologist and occupational therapy, which are an integral part of Ivan's daily life.

2220 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса