Да помогнем на Иван в борбата с аутизма Let's help Ivan fight autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
37 Дарители
1645.08 EUR дарени от 20452 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Любомира Кабашка
Бенефициент
Иван Николаев Димитров
Крайна дата
Приключила
Налична сума
22.79 EUR
Любомира Кабашка организира кампания за Иван Николаев Димитров
Приключила
Налична сума
22.79 EUR

Трансфер на средства Transfer of funds

29-ти юни 2024
Дарение на средства от кампания "Да помогнем на Иван в борбата с аутизма" към кампания "По-добър живот за Каролина". Прехвърлена сума: 100EUR Donation of funds from the "Let's Help Ivan Fight Autism" campaign to the Better Life for Carolina campaign. Amount transferred.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.