Дарители по кампания - Да помогнем на Иван в борбата с рака


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

196.5 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
984.42 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 2 месеца
32.1 лв. преди 2 месеца
48.56 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
393.5 лв. преди 2 месеца
68.45 лв. преди 2 месеца
105.3 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
88.15 лв. преди 2 месеца
88.15 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
94.72 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
58 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
38.87 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
23.14 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
33.97 лв. преди 3 месеца
33.92 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
4.36 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
27.08 лв. преди 3 месеца
492 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
48.56 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
98.12 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
196.05 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
26.15 лв. преди 3 месеца
196.42 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
196.35 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
18.8 лв. преди 4 месеца
43.72 лв. преди 4 месеца
97.92 лв. преди 4 месеца
48.01 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
19.12 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
4.16 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.19 лв. преди 4 месеца
18.85 лв. преди 4 месеца
38.81 лв. преди 4 месеца
241.37 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
19.25 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
4.08 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
96.59 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
11.05 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
Shape