Всички новини за кампания Да помогнем на Иван в борбата с рака

16-ти април 2024
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания "Да помогнем на Иван в борбата с рака" към кампания "Спаси живота на Йорданка". Прехвърлена сума: 468.59лв. Дарение на средства от кампания "" към кампания "Save Jordan's life". Прехвърлена сума: 468.59BGN

16-ти април 2024
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания "Да помогнем на Иван в борбата с рака" към кампания "Шанс за малкия Ивко". Прехвърлена сума: 1000лв. Дарение на средства от кампания "" към кампания "A chance for little Ivko". Прехвърлена сума: 1000BGN

16-ти април 2024
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания "Да помогнем на Иван в борбата с рака" към кампания "Помощ за Калоянчо". Прехвърлена сума: 1000лв. Дарение на средства от кампания "" към кампания "Help for Kaloyancho". Прехвърлена сума: 1000BGN

16-ти април 2024
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания "Да помогнем на Иван в борбата с рака" към кампания "Да помогнем на Георги в борбата с рака". Прехвърлена сума: 3000лв. Дарение на средства от кампания "" към кампания "". Прехвърлена сума: 3000BGN

16-ти април 2024
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Скръбна вест 16.04 Sad news 16.04

Скъпи дарители, благодарим за оказаната помощ. За съжаление Иван изгуби битката с рака. Dear donors, thank you for your help. Unfortunately Ivan lost his battle with cancer.

4-ти април 2024
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Одобрено изплащане Payment approved

Плащане за вливане на Албумин при престой в Университетска болница Дева Мария Payment for an Albumin infusion during a stay at Our Lady University Hospital

230 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
28-ми февруари 2024
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Новини 28.02.2024 News 28.02.2024

Здравейте мили дарители! Благодарим за продължаващата подкрепа! В края на септември Иван се прибра в България, поради липсата на финансова възможност за продължаване на лечението в Турция. В момента лечението продължава в България в новата онкологична болница Дева Мария в село Ветрен. До тук са... Hello dear donors! Thank you for your continued support! At the end of September Ivan returned to Bulgaria due to the lack of financial possibility to continue his treatment in Turkey. At the moment the treatment is continuing in Bulgaria at the new Deva Maria Oncology Hospital in the village of...

11-ти септември 2023
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Спешно! 11.09.23г Urgent! 11.09.23

Здравейте мили дарители, Изключително сме Ви благодарни за оказаната подкрепа до сега, отново се нуждаем от вашата помощ за продължаване на лечението! Направен е 10 дневен курс лъчетерапия, от която болките са намалели. На 07.09. е поставена първата доза от лекарството Trodelvy. На 14.09. предстои... Hello dear donors, We are extremely grateful for your support so far, we need your help again to continue the treatment! A 10 day course of radiotherapy has been done and the pain has reduced. On 07.09. the first dose of the drug Trodelvy was administered. On 14.09. the second of 6 necessary doses...

22-ри август 2023
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискване за плащане по проформа за болничен престой от 17.08 Requirement for proforma payment for hospital stay from 17.08

4900 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
21-ви август 2023
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Състояние 21.08.23г Status 21.08.23

Здравейте мили дарители! В момента Иван се намира в Турция за ЯМР. Резултатите са следните:  - Тумора на бъбрека е намалял малко - 0,5 см;  - Тумора в таза се е увеличил като е заел доста голяма част от таза. За съжаление, предишно направената химиотерапия не е подействала. Ще се направят 10 или... Hello dear donors! Ivan is currently in Turkey for an MRI. The results are as follows: - The kidney tumor has decreased a little - 0,5 cm; - The tumor in the pelvis has grown, taking up quite a large part of the pelvis. Unfortunately, the chemotherapy that was done before did not work. I will be...

14-ти август 2023
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Състояние 14.08.23г Status 14.08.23

Здравейте мили дарители! След направените 3 курса химиотерапия и 10 курса лъчетерапии Иван беше изписан и се прибра за момента в България. От тук нататък следва ЯМР на 17 или 18 август, което значи още едно пътуване до Турция. След резултатите от ЯМР лекуващият лекар ще препоръча как да продължи ле... Hello dear donors! After 3 courses of chemotherapy and 10 courses of radiotherapy Ivan was discharged and is back in Bulgaria for the time being. From now on, an MRI will follow on 17 or 18 August, which means another trip to Turkey. After the results of the MRI, the treating doctor will recommend...

10-ти юли 2023
Севдалина Йорданова е организатор за бенефициент Иван Златев Йорданов
Състояние 10.07.23г Status 10.07.23

Здравейте, скъпи дарители, благодарим ви за това което правите за нас, но за съжаление отново имаме нужда от вашата помощ. След резултатите от NGS изследването лекарите искат да се направят още 2 курса химиотерапия, като след тях се направи и ЯМР и след това да се приложи ново лекарство, което се к... Hello dear donors, thank you for what you do for us, but unfortunately we need your help again. After the results of the NGS the doctors want to do 2 more courses of chemotherapy, and after that an MRI and then a new drug called Padcev. It has to be given 4 times within 1 month, 125 ml. and one dos...