Да помогнем на Иван в борбата с рака Let's help Ivan fight cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
348 Дарители
10180.44 EUR дарени от 76694 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Севдалина Йорданова
Бенефициент
Иван Златев Йорданов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Севдалина Йорданова организира кампания за Иван Златев Йорданов
Приключила
Налична сума
0 EUR

Лъчетерапия и NGS изследване Radiotherapy and NGS examination

21-ви юни 2023

Започнат курс на лъчетерапия и пуснато NGS изследване, чрез което ще стане ясно от какво би се повлиял тумора.

A course of radiotherapy has been started and an NGS scan has been run to see what the tumour might be affecting.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.