Дарители по кампания - Да помогнем на Иви да оздравее


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

541.25 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
593.75 лв. преди 3 месеца
56.6 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
190 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
204.88 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
5.4 лв. преди 4 месеца
38 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
1772.7 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
196.2 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
209.68 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
1969.5 лв. преди 4 месеца
541.25 лв. преди 4 месеца
350.08 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
2.45 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
38.88 лв. преди 4 месеца
33.56 лв. преди 4 месеца
343.99 лв. преди 4 месеца
67.66 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
1030.28 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
8.88 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
9.05 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
28.66 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
3433 лв. преди 4 месеца
27.87 лв. преди 4 месеца
16.55 лв. преди 4 месеца
38.87 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
21.84 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
53.67 лв. преди 4 месеца
0 лв. преди 4 месеца
561.12 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
53.67 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
97.85 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
14.25 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
38.84 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
18.78 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
1.46 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
147.14 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
9.06 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
18.55 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
692.55 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
33.97 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
10.84 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
Shape