Да помогнем на Иво в борбата с Рака! Let's help Ivo fight Cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2531 Дарители
80122.37 EUR дарени от 155554 EUR
Организатор
Мартина Караколева
Бенефициент
Иво Събчев Димитров
Крайна дата
Край след 39 дни
Налична сума
15952.13 EUR
Мартина Караколева организира кампания за Иво Събчев Димитров
Край след 39 дни
Налична сума
15952.13 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

9-ти февруари 2024
Привет! Тъй като състоянието на Иво се усложни и загуби рефлекса си за преглъщане, лекарите направиха допълнителни изследвания и ново ЯМР, което показа, че две от лезиите в мозъка му показват известна резистентност към терапията. Поради тази причина, лекарите прецениха, че трябва да се постави химиотерапевтично лекарство директно в ликвора на гръбначния стълб (интракраниална терапия). Освен това трябва да се направи и допълнително изследване на очите, за да се гарантира, че няма пряка опасност от загуба на зрение и в лявото око. Фактурата е за всички допълнителни изследвания, интракраниалната терапия и изследването на очите. Благодаря Ви от сърце! Hi! As Ivo's condition became more complicated and he lost his swallowing reflex, the doctors did further tests and a new MRI which showed that two of the lesions in his brain showed some resistance to therapy. For this reason, the doctors felt that a chemotherapy drug should be placed directly into the spinal fluid (intracranial therapy). In addition, a further eye examination should be done to ensure that there is no direct risk of vision loss in the left eye as well. The invoice is for all additional tests, the intracranial therapy and the eye examination. Thank you from the bottom of my heart!
Документи Общо: 1 документа
16209.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.