Да помогнем на Иво в борбата с Рака! Let's help Ivo fight Cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2547 Дарители
80558.73 EUR дарени от 155554 EUR
Организатор
Мартина Караколева
Бенефициент
Иво Събчев Димитров
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
16388.49 EUR
Мартина Караколева организира кампания за Иво Събчев Димитров
Край след 6 дни
Налична сума
16388.49 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

22-ри май 2024
Здравейте! Изисквам плащане по проформа фактура, за назначените от лекарите - ЯМР и ПЕТ скенер, които са необходими, за да се направи оценка на състоянието на Иво и да се вземе решение как да продължи лечението от тук нататък. Hello, I require payment on a proforma invoice for the MRI and PET scan that the doctors have ordered, which are necessary to assess Ivo's condition and decide how to proceed with treatment from here on.
Документи Общо: 1 документа
3136 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.