Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 12740 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, Тъй като двете направени патологии на пробата от взета от мозъка не дадоха категоричен резултат, лекарите прецениха, че трябва да се извършат още две процедури - лумбална пункция и проба от костен мозък, на които да се направи подробен анализ, който да помогне за назначаването на правилното лечение.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели