Да помогнем на Иво в борбата с Рака! Let's help Ivo fight Cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2544 Дарители
80485.92 EUR дарени от 155554 EUR
Организатор
Мартина Караколева
Бенефициент
Иво Събчев Димитров
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
16315.68 EUR
Мартина Караколева организира кампания за Иво Събчев Димитров
Край след 10 дни
Налична сума
16315.68 EUR

Потвърдена диагноза Confirmed diagnosis

21-ви януари 2024

Здравейте, прекрасни хора с огромни сърца!

След повече от година лутане, безброй много изследвания и две мозъчни операции, вече имаме категорична диагноза, потвърдена от патологичния доклад. За огромно съжаление става дума за „Първичен неходжкинов лимфом на ЦНС, едроклетъчен В тип“. Диагнозата е рядка и тежка и налага прилагането на силна химиотерапия и локална терапия на окото (тъй като в случая на Иво, лимфомът тръгва именно от там).

Вече се свързахме с няколко болници в Турция и офертите, които получаваме са за химиотерапия, последвана от трансплантация на стволови клетки, като през целия период Иво трябва да е в болнично заведение, където да се следи състоянието му, без възможност да излиза.

Офертите за допълнителни изследвания, химиотерапията, трансплантацията на стволови клетки и болничния престой са около 250 000 лева, които за съжаление ние нямаме. Обръщам се към Вас с молба отново да ни подкрепите в този труден момент. Състоянието на Иво се влошава все повече, поради факта, че вече година стои без никакво лечение, но той продължава да се държи и да се бори всеки ден.

Вярваме, че заедно можем да преборим тази диагноза!

Hello, wonderful people with huge hearts!

After more than a year of wandering, countless tests and two brain surgeries, we now have a definitive diagnosis confirmed by the pathology report. Unfortunately, it is "Primary CNS non-Hodgkin's lymphoma, large B cell type". The diagnosis is rare and severe and requires the use of strong chemotherapy and local therapy of the eye (since in Ivo's case, the lymphoma originated there).

We have already contacted several hospitals in Turkey and the offers we are receiving are for chemotherapy followed by a stem cell transplant, and Ivo must be in a hospital for the entire period where his condition can be monitored without the possibility of going out.

The bids for the additional tests, chemotherapy, stem cell transplant and hospital stay are around 250 000 leva, which unfortunately we do not have. I appeal to you to support us again at this difficult time. Ivo's condition is getting worse and worse due to the fact that he has been without any treatment for a year now, but he continues to hold on and fight every day.

We believe that together we can beat this diagnosis!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.