Дарители по кампания - Да помогнем на Жоро да оздравее


19.18 лв. преди 23 часа
18.89 лв. преди 1 ден
48.66 лв. преди 1 ден
97.03 лв. преди 1 ден
3493.81 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 4 дни
8.36 лв. преди 4 дни
295.3 лв. преди 4 дни
33.94 лв. преди 4 дни
19.22 лв. преди 5 дни
731.5 лв. преди 6 дни
68.52 лв. преди 6 дни
19.22 лв. преди 6 дни
240.18 лв. преди 6 дни
48.21 лв. преди 6 дни
46.6 лв. преди 1 седмица
29.08 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
196.56 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
68.52 лв. преди 1 седмица
97.13 лв. преди 1 седмица
2477.6 лв. преди 1 седмица
9.21 лв. преди 1 седмица
96.31 лв. преди 1 седмица
19.16 лв. преди 1 седмица
19.19 лв. преди 1 седмица
48.73 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
196.7 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
8.91 лв. преди 1 седмица
36.35 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
295.3 лв. преди 1 седмица
8.36 лв. преди 1 седмица
78.04 лв. преди 1 седмица
196.7 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
383.97 лв. преди 2 седмици
2.46 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
5.06 лв. преди 2 седмици
38.21 лв. преди 2 седмици
94.94 лв. преди 2 седмици
585.5 лв. преди 2 седмици
38.94 лв. преди 2 седмици
3.43 лв. преди 2 седмици
19063.56 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
193.41 лв. преди 2 седмици
24.15 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
47.12 лв. преди 2 седмици
18.89 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.73 лв. преди 2 седмици
38.94 лв. преди 2 седмици
111.9 лв. преди 2 седмици
38.91 лв. преди 2 седмици
193.7 лв. преди 2 седмици
31.01 лв. преди 2 седмици
28.55 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
48.21 лв. преди 2 седмици
88.1 лв. преди 2 седмици
29.02 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
29.01 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
11349.57 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
98.03 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
295.3 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
19.16 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
29.02 лв. преди 2 седмици
3.44 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
96.9 лв. преди 3 седмици
13.92 лв. преди 3 седмици
719.28 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
20.19 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
34.01 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
47.47 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
15.22 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
97 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
242.25 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
50.13 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
4.22 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
29.07 лв. преди 3 седмици
58.66 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
38.5 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
147.4 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
68.42 лв. преди 3 седмици
97.96 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
2.46 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
24.15 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
3.43 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
29.04 лв. преди 3 седмици
18.44 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
147.4 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
9.21 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
30 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
112.81 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
38.44 лв. преди 3 седмици
516.78 лв. преди 3 седмици
18268.61 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
96.8 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
28.97 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
37.64 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
295.16 лв. преди 3 седмици
11.33 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
16.23 лв. преди 3 седмици
38.91 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
2.24 лв. преди 3 седмици
265.65 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
97.96 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
48.12 лв. преди 3 седмици
5.42 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
295.3 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
28.28 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
47.32 лв. преди 3 седмици
196.7 лв. преди 3 седмици
27.93 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
48.2 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
157.26 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
63.59 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
29.07 лв. преди 3 седмици
24.13 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
29.04 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
6.95 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
28.66 лв. преди 3 седмици
94.51 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
47.83 лв. преди 3 седмици
27725.96 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
6.4 лв. преди 3 седмици
96.8 лв. преди 3 седмици
176.73 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
15.24 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
8.36 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
24.08 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
88.11 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
116.3 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
58.62 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
295.3 лв. преди 3 седмици
38.91 лв. преди 3 седмици
490.75 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
116.69 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
29 лв. преди 3 седмици
29.04 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
100 лв. преди 3 седмици
5.41 лв. преди 3 седмици
19.16 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
24.15 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 1 месец
47.12 лв. преди 1 месец
18.36 лв. преди 1 месец
142.74 лв. преди 1 месец
393.62 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
96.62 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
53.73 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
96.13 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
28.64 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
11.33 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
95.31 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
146.77 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
26.11 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
290.36 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
47.51 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
23.76 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
96.62 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
275.38 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
53.69 лв. преди 1 месец
95.5 лв. преди 1 месец
48.01 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
17.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
37.8 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
8.27 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
23.87 лв. преди 1 месец
21.82 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
147.29 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
23.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
194.29 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
583.23 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
68.42 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
17 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
57.81 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
136.25 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
30.98 лв. преди 1 месец
10.57 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
43.86 лв. преди 1 месец
7.37 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
600.96 лв. преди 1 месец
13.92 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
18.78 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
295.3 лв. преди 1 месец
68.47 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
896.33 лв. преди 1 месец
338.84 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
67.22 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
95.14 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.79 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
196.28 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
295.3 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
94.94 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
7.1 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
78.38 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
492.15 лв. преди 1 месец
53.12 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
106.78 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
106.78 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
147.33 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
117.82 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
47.98 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
6.4 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
16.26 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
28.64 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
20.16 лв. преди 1 месец
5.42 лв. преди 1 месец
48.66 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
295.09 лв. преди 1 месец
492.36 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
393.9 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
984.1 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
21.82 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
68.47 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
43.87 лв. преди 1 месец
33.99 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
14.07 лв. преди 1 месец
18.48 лв. преди 1 месец
492.15 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
5.42 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
24.04 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
68.52 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
78573.33 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.19 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
43.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
145.15 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
96.59 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
3866.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
590.93 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
31.97 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
96.59 лв. преди 1 месец
47.12 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
34.95 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
95.14 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
112.82 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
310.09 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
193.41 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
482.82 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
378.12 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
11.18 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
49.79 лв. преди 1 месец
43.78 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
7.38 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
98.09 лв. преди 1 месец
48.79 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
0.3 лв. преди 1 месец
53.73 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
22.13 лв. преди 1 месец
985.5 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
88.24 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
21.15 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
0.3 лв. преди 1 месец
20.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.4 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
194.29 лв. преди 1 месец
97.05 лв. преди 1 месец
19.16 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
48.77 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
68.47 лв. преди 1 месец
50.77 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
16.25 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
68.42 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
195.7 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.62 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
195.86 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.94 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
193.67 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
485 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
189.73 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
5.04 лв. преди 1 месец
94.09 лв. преди 1 месец
18.36 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
47.98 лв. преди 1 месец
28.59 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.19 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
48.62 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
28.97 лв. преди 1 месец
143.32 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
512.81 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
31.59 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
38.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.79 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
292.42 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
21.15 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
46.93 лв. преди 1 месец
11.33 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
11.33 лв. преди 1 месец
58.01 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
127.41 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
85.1 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
16.23 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
194.94 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
32.44 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
28.75 лв. преди 1 месец
6.4 лв. преди 1 месец
94.51 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
17.25 лв. преди 1 месец
67.56 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
28.95 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
93.1 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
26.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
43.87 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
14.06 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
23.27 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
43.78 лв. преди 1 месец
96.45 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
53.73 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.14 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.16 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
73.34 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
9.17 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.59 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
16.23 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
49.71 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
35.98 лв. преди 1 месец
93.1 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
33 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
26.08 лв. преди 1 месец
8.37 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
17.21 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
27.93 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
492.15 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
38.38 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
117.82 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
389.22 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
28.46 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
492.15 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
20.21 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
17.21 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
21.19 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
78.32 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
31.97 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
95.09 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец