Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 29223.6 лв. Транзакционна такса: 49.16 лв.
Фактура:   Виж Документa


Заплащане на квартирата за целият задължителен период на лечение от 7 месеца. 14 910 €

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели