Да помогнем на Жоро да оздравее Let's help Joro to get better

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
9368 Дарители
304223.22 EUR дарени от 306775 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Елена Георгиева
Бенефициент
Георги Тихомиров Георгиев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
83446.31 EUR
Елена Георгиева организира кампания за Георги Тихомиров Георгиев
Приключила
Налична сума
83446.31 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

25-ти април 2023
Заплащане на квартирата за целият задължителен период на лечение от 7 месеца. 14 910 € Payment of accommodation for the entire mandatory treatment period of 7 months. 14 910 €
Документи Общо: 1 документа
29223.6 BGN Плащане по фактура
49.16 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.