Дарители по кампания - Да Помогнем на Кирил


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

97.77 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 2 седмици
245.75 лв. преди 2 седмици
24.12 лв. преди 2 седмици
1230.75 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
294.77 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
33.92 лв. преди 3 седмици
117.61 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.25 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
9.27 лв. преди 4 седмици
48.75 лв. преди 4 седмици
48.71 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
Shape