Да помогнем на малкия Пацо Let's help little Pazzo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
175 Дарители
5473.12 EUR дарени от 30678 EUR
Организатор
Сибила Цочева
Бенефициент
Пламен Пламенов Цочев
Крайна дата
Край след 61 дни
Налична сума
5472.77 EUR
Сибила Цочева организира кампания за Пламен Пламенов Цочев
Край след 61 дни
Налична сума
5472.77 EUR

Мили хора,борбата продължава!Имаме нужда от вашата помощ и подкрепа!🙏🏻 Dear people, the fight continues!We need your help and support!🙏🏻

17-ти юни 2024

Приятели,обръщам се отново към вас. Войната в безмилостно жестока,когато я водиш за детето си... Не познавам срам и гордост,когато става въпрос за Него. Далеч сме,много сме далеч от заветната сума,от която зависи бъдещето на Паци,за това ви моля.. ...нека всеки да помогне според сърцето си! Между 5-тата и 6-тата година мозъка е най-пластичен и възприемчив,и това в времето,в което трансплантацията на клетките ще имат най-голям ефект! Благодаря на всички,които са до нас,на всички,които ни помагат! Това е всичко за нас!🙏🏻

Friends, I turn to you again. The war in mercilessly cruel,when you fight it for your child... I know no shame and pride,when it comes to Him. We are far,very far from the cherished sum,on which the future of Patsy depends,so I ask you.. ...let everyone help according to his heart! Between the 5th and 6th year the brain is the most plastic and receptive,and this at the time,when cell transplants will have the greatest effect! Thanks to all,who are beside us,to all,who help us! This is everything for us!🙏🏻

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.