Да помогнем на малкия Пацо Let's help little Pazzo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
175 Дарители
5473.12 EUR дарени от 30678 EUR
Организатор
Сибила Цочева
Бенефициент
Пламен Пламенов Цочев
Крайна дата
Край след 61 дни
Налична сума
5472.77 EUR
Сибила Цочева организира кампания за Пламен Пламенов Цочев
Край след 61 дни
Налична сума
5472.77 EUR

Започваме в хелациите.. We start in the chelations..

11-ти юли 2024

Приятели,от 22.07 ни предстоят първите хелаций..В продължение на 4 поредни дни,на Паци ще се вливат специални течности чрез абокат,чрез които ще се ,,чистят" тежките метали в организма му. Едната хелация е на стойност 170 €,следователно 4 са на стойност 680€-1326 лв..Това ни дойде като гръм от ясно небе,и въобще не знаем как ще се справим със сумата...И това ще бъде в продължение на 3 или 4 месеца....Тези хелации са от изключителна важност,за да може стволовите клетки да се трансплантират на ,,чисто"... Моля,нека всеки помогне според сърцето си,и благодаря от сърце и душа на всички,които го правят до момента! Благодаря!

Friends, from 22.07 we are going to have the first chelation.For 4 consecutive days, Patsy will be infused with special fluids through abacate, which will "clean" the heavy metals in his body. One chelation is worth 170 €, so 4 chelations are worth 680 €-1326 BGN.This came as a bolt from the blue, and we don't know how we are going to manage the amount...And this will be for 3 or 4 months....These chelations are of utmost importance, so that the stem cells can be transplanted to the "clean"... Please,let everyone help to their heart's content,and thank you from the bottom of my heart and soul to everyone who has done so far! Thank you!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.