Дарители по кампания - Да помогнем на малкия Виктор да проходи


48.73 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
6.39 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
10.05 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
34.97 лв. преди 4 месеца
32.04 лв. преди 4 месеца
97 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
6.39 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 5 месеца
38.94 лв. преди 5 месеца
77.5 лв. преди 5 месеца
96.87 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
28.75 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
6.39 лв. преди 7 месеца
147.29 лв. преди 8 месеца
105.99 лв. преди 8 месеца
1.47 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
Shape