Дарители по кампания - Да помогнем на мама Доби да пребори болестта!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.5 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
29.09 лв. преди 2 седмици
47.5 лв. преди 2 седмици
427.5 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
97.85 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
199.5 лв. преди 3 седмици
29.14 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
627 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 4 седмици
98 лв. преди 4 седмици
19.2 лв. преди 4 седмици
20705.11 лв. преди 4 седмици
28.66 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
147.25 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
15.26 лв. преди 1 месец
689 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
984.5 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
5586 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
5.41 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
14.3 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
55.64 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
17.19 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
28.12 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
87.95 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
10.33 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
488.36 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
48.6 лв. преди 1 месец
28.91 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
102.92 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
105.88 лв. преди 1 месец
6.39 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.2 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
332.5 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
1009.74 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
590.5 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
46.78 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
10.33 лв. преди 1 месец
196.98 лв. преди 1 месец
Shape