Дарители по кампания - Да помогнем на Мария


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.35 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
11.31 лв. преди 2 седмици
23.87 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
3.43 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
47.5 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
491.62 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
8.09 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.11 лв. преди 1 месец
9.37 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
6.39 лв. преди 1 месец
2.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
4.13 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.19 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.6 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
196.98 лв. преди 1 месец
8.95 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
11.32 лв. преди 1 месец
288.71 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
48.56 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
48.19 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
4.37 лв. преди 2 месеца
29.09 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
19.11 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
49.48 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
295 лв. преди 2 месеца
48.81 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
33.5 лв. преди 2 месеца
24.01 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
98.12 лв. преди 2 месеца
146.57 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
194.25 лв. преди 2 месеца
43.72 лв. преди 2 месеца
14.24 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
52.77 лв. преди 3 месеца
337.14 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
9.3 лв. преди 3 месеца
23.78 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
Shape