Да помогнем на Мариела отново да вижда Helping Mariela to see again

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
5 Дарители
2107.75 EUR дарени от 5113 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Кирил Каролеев
Бенефициент
Мариела Георгиева Димитрова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Кирил Каролеев организира кампания за Мариела Георгиева Димитрова
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

12-ти октомври 2023
Средства необходими за лечение и операция на двете очи на Мариела. Funds needed for treatment and surgery for both of Mariella's eyes.
Документи Общо: 1 документа
4000 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.