Да помогнем на Марти да проходи Let's help on Marty and the passage

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Марти да проходи Let's help on Marty and the passage

135 Дарители
9302.82 EUR дарени от 25565 EUR
Организатор
Валентина Димитрова
Бенефициент
Мартин Мариянов Димитров
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
1165.48 EUR
Валентина Димитрова организира кампания за Мартин Мариянов Димитров
Край след 40 дни
Налична сума
1165.48 EUR

Здравейте ! Казвам се Валентина Димитрова и съм майка на Мартин Димитров. 

Марти е роден през 2016г., недоносен, в края на 26 г.с., едва 1.200кг. От самото раждане започва борбата за живот. След тримесечният престой в болница, се прибрахме вкъщи и всичко беше наред. Забелязахме, че има изоставяне във физическото развитие, когато беше на година и няколко месеца. Започнахме системна и упорита рехабилитация, с която не успяхме да постигнем желаните резултати - да проходи. Посещавали сме доста болници в България, но без резултат. През изминалата година, решихме да потърсим мнение извън България, а именно в Турция. Лекарите там проведоха доста прегледи и изследвания, и поставиха диагноза Спастична тетрапареза. Последва инжектиране на ботулинов токсин в двете крачета, но ефективността беше минимална. 

В началото на месец февруари 2023г. отново бяхме на контролен преглед, в Истанбул. Лекарите предложиха операция, SDR. 

Сумата за операцията е 25 000 Евро, която е непосилна за нас. 

Вярвам, че има добри хора, които биха помогнали! 

Благодарим ви ! 

Hello ! My name is Valentina Dimitrova and I am the mother of Martin Dimitrov.

Marty was born in 2016, premature, at the end of 26 years, only 1.200kg. From the moment he was born the fight for life began. After the three month hospital stay, we came home and everything was fine. We noticed there was a lag in physical development when he was a year and a few months old. We started a systematic and persistent rehabilitation, which failed to achieve the desired results - to walk. We have visited many hospitals in Bulgaria, but to no avail. In the past year, we decided to seek an opinion outside Bulgaria, namely in Turkey. The doctors there conducted a lot of examinations and tests, and diagnosed Spastic Tetraparesis. This was followed by botulinum toxin injections in both feet, but the effectiveness was minimal.

At the beginning of February 2023 we had a follow-up examination again, in Istanbul. The doctors suggested surgery, SDR.

The amount for the surgery was 25,000 Euros, which was unaffordable for us.

I believe there are good people who would help!

Thank you !

Виж още
Новини
12-ти декември 2023
Валентина Димитрова организира кампания за Мартин Мариянов Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment
Привет! Поради лека спастичност на дясната ръка на Марти, специалистите от болница Acibadem Altunizade, препоръчват поставяне на ботулинов токсин в... Hi! Due to the mild spasticity of Marty's right hand, the specialists at Acibadem Altunizade Hospital, recommended the insertion of botulinum toxin in...
7271.6 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
12-ти октомври 2023
Валентина Димитрова организира кампания за Мартин Мариянов Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, скъпи дарители! Сумата от 1 165 Евро, ще бъде използвана, за необходимите на Марти ортези. Направихме поръчка за тях в Истанбул (понеже в м... Hello, dear donors! The amount of 1 165 Euro will be used for Marty's orthotics. We have placed an order for them in Istanbul (since we are here at th...
2283.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
5-ти август 2023
Валентина Димитрова организира кампания за Мартин Мариянов Димитров
Необходими са допълнителни средства за рехабилитация в Истанбул 06.08.23г Additional funds needed for rehabilitation in Istanbul 06.08.23d
Здравейте! Необходимата операция на Марти, премина успешно. Следва дълъг период на рехабилитация, която започнахме да провеждаме в болница Acibadem Al... Hello! Marty's necessary surgery was successful. A long period of rehabilitation followed, which we started at Acibadem Altunizade Hospital, Istanbul....
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.