Дарители по кампания - Да помогнем на Марти да проходи


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.71 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 1 месец
23.12 лв. преди 2 месеца
1476.85 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
76.33 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
24.09 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
29 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
53.63 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
491.62 лв. преди 3 месеца
58.6 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
24.09 лв. преди 3 месеца
48.52 лв. преди 3 месеца
38.63 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
196.5 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
41.76 лв. преди 3 месеца
97.85 лв. преди 3 месеца
44.97 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
295 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
28.52 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
980.5 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
12.34 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
43.72 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.22 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
38.44 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
492 лв. преди 3 месеца
23.14 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
98.12 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
9.31 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
8241.5 лв. преди 5 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
10.33 лв. преди 7 месеца
15.26 лв. преди 7 месеца
11.31 лв. преди 7 месеца
17.64 лв. преди 7 месеца
23.78 лв. преди 7 месеца
12.3 лв. преди 7 месеца
11.31 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
18.51 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
4.43 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
48.76 лв. преди 7 месеца
8.27 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
11.32 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
14.29 лв. преди 7 месеца
11.33 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
58.53 лв. преди 7 месеца
295.3 лв. преди 7 месеца
492.36 лв. преди 8 месеца
7.38 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
10.34 лв. преди 8 месеца
10.34 лв. преди 8 месеца
8.37 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
40.88 лв. преди 8 месеца
105.99 лв. преди 8 месеца
33.99 лв. преди 8 месеца
34.01 лв. преди 8 месеца
29.06 лв. преди 8 месеца
58.62 лв. преди 8 месеца
Shape