Да помогнем на Марти да проходи Let's help on Marty and the passage

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
127 Дарители
8846.85 EUR дарени от 25565 EUR
Организатор
Валентина Димитрова
Бенефициент
Мартин Мариянов Димитров
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
709.51 EUR
Валентина Димитрова организира кампания за Мартин Мариянов Димитров
Край след 70 дни
Налична сума
709.51 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

12-ти октомври 2023
Здравейте, скъпи дарители! Сумата от 1 165 Евро, ще бъде използвана, за необходимите на Марти ортези. Направихме поръчка за тях в Истанбул (понеже в момента сме тук) и очакваме до седмица да са готови вече. Благодарим Ви, от сърце за съпричастността! Hello, dear donors! The amount of 1 165 Euro will be used for Marty's orthotics. We have placed an order for them in Istanbul (since we are here at the moment) and we expect them to be ready within a week. Thank you from the bottom of our hearts for your support!
Документи Общо: 1 документа
2283.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.