Да помогнем на Марти да проходи Let's help on Marty and the passage

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
135 Дарители
9302.82 EUR дарени от 25565 EUR
Организатор
Валентина Димитрова
Бенефициент
Мартин Мариянов Димитров
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
1165.48 EUR
Валентина Димитрова организира кампания за Мартин Мариянов Димитров
Край след 41 дни
Налична сума
1165.48 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

12-ти декември 2023
Привет! Поради лека спастичност на дясната ръка на Марти, специалистите от болница Acibadem Altunizade, препоръчват поставяне на ботулинов токсин в същата. Интервенцията ще се извърши на 19.12.2023г. в болница Acibadem Altunizade в Истанбул. Сумата за нея е 3 710 Евро. Общото състояние на Марти е много добро. Чувства се отлично. Продължава с рехабилитационните дейности, които за момента се провеждат в България. Благодарим на всички, които допринасят за осъществяването на нашата мечта - Марти да проходи! Бъдете здрави! Hi! Due to the mild spasticity of Marty's right hand, the specialists at Acibadem Altunizade Hospital, recommended the insertion of botulinum toxin in the same. The intervention will be performed on 19.12.2023 at Acibadem Altunizade Hospital in Istanbul. The amount for it is 3 710 Euro. Marty's general condition is very good. He feels excellent. He is continuing with the rehabilitation activities that are currently taking place in Bulgaria. Thank you to everyone who contributes to the realization of our dream - Marty to walk! Be healthy!
Документи Общо: 1 документа
7271.6 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.